TURKISH STUDENT - Yurtdışı Eğitim Rehberiniz

Bir kültürel değişim programı olan Aupair’lik güvenilir şartlarda ve ekonomik  kuşullarda çocuk bakımına ve ev işlerine yardımcı olunarak dil öğrenmektir. Sosyal ve ekonomik durumu iyi aileler  en az 6 ay olmak üzere 2 yıla kadar aupair’ lik programına katılırlar. Aşağıda Au-pair’lik programı hakkında  detaylı bilgiler