TURKISH STUDENT - Yurtdışı Eğitim Rehberiniz

Kimler bu sınavı almalı? TOEFL üniversite başvurularında ve anadili İngilizce olmayan öğrencilerin kabulü için gerekmektedir. The TOEFL® IBT test Bilgisayar ya da Kağıt tabanlı sınavlara aşina olabilirsiniz ama 2006 dan  itibaren yeni Toefl IBT var. TOEFL IBT dört bölümden oluşmaktadır: Reading(okuma), Listening dinleme), Speaking(konuşa), ve Writing(yazma). Tüm bu

TOEFL Sınavı Nedir? Yabancı Dil olarak İngilizce Sınavı (TOEFL)  anadili İngilizce olmayan insanların  İngilizce’yi yüksekokul ve üniversitede konuşulduğu, yazıldığı ve duyulduğu şekilde kullanma ve anlama yeteneklerini ölçer.  TOEFL, sınava girecek adayın bulunduğu yere göre farklı formatlarda sunulur. İnternet Üzerinden TOEFL Sınavı İnternet üzerinden TOEFL sınavı (TOEFL IBT) etkili