TURKISH STUDENT - Yurtdışı Eğitim Rehberiniz
TOEFL

TOEFL

TOEFL Sınavı Nedir?

Yabancı Dil olarak İngilizce Sınavı (TOEFL)  anadili İngilizce olmayan insanların  İngilizce’yi yüksekokul ve üniversitede konuşulduğu, yazıldığı ve duyulduğu şekilde kullanma ve anlama yeteneklerini ölçer.  TOEFL, sınava girecek adayın bulunduğu yere göre farklı formatlarda sunulur.

İnternet Üzerinden TOEFL Sınavı

İnternet üzerinden TOEFL sınavı (TOEFL IBT) etkili iletişim için şart olan dört dil becerisini de ölçer: konuşma, dinleme, okuma ve yazma. Sınav, öğrencilerin başarıları için gerekli olan İngilizce becerilerini sergilemelerini sağlar.

İnternet Üzerinden TOEFL Sınavının Avantajları Nelerdir?

TOEFL IBT öğrencilerin toplu becerilerini  vurgulayarak kurumlara onların akademik  bir ortamdaki iletişim yeteneği ve akademik çalışma için hazır olup olmadıkları  konusunda daha iyi bilgi sağlar. İnternet üzerinden sınav sayesinde ETS yazılı ve sözlü cevapları  standart bir biçimde kaydeder. İnternet üzerinden kayıt ve sonuç öğrenme imkanı öğrencilerin sınava kaydını ve test sonuçlarını öğrenmelerini büyük ölçüde kolaylaştırır.

Neden TOEFL Sınavı?

Pek çok insan TOEFL sınavına İngilizce’nin  kullanıldığı yada gerekli olduğu yüksekokul ve üniversitelere girişin önkoşulu olarakgirer. Ayrıca, pek çok hükümet, lisanslama  ve sertifika acentaları ile değişim ve burs programları, anadili İngilizce olmayan insanların yeterlilik düzeylerini ölçmek adına TOEFL sonucunu dikkate alırlar.

TOEFL Sınavına Kimler Girmeli?

Anadili İngilizce olmayan 11.sınıf veya üstü  öğrenciler İngilizce yeterliliklerine kanıt  teşkil etmesi açısından akademik çalışmaya başlamadan önce TOEFL sınavına girmelidirler. 11. sınıfın altındaki öğrenciler için sınavın içeriği çok zor olarak kabul  edilmektedir. Pek çok kurum belli başlı uluslararası adaylar için TOEFL sınav sonucu istemediklerini duyurmuşlardır. Bunlar; -anadili İngilizce olmayan ancak İngilizce konuşulan ülkelerde lise derecesini tamamlamış  olanlar (ör: Amerika, Kanada, İngiltere, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda) anadili İngilizce olmayan ancak İngilizce’nin öğrenim dili olduğu en az iki  yıllık bir kursu başarıyla bitirmiş olanlar – Amerika yada Kanada’daki akademik gerekliliklerine ve süresine göre akademikliği olumlu olarak değerlendirilmiş kurumlardan gelen değişim öğrencileri  -son iki yıl içerisinde TOEFL sınavına girmiş olan, anadili İngilizce olmayan öğrenciler -anadili İngilizce olmayan ancak İngilizce’nin öğrenim dili olduğu ve İngilizce konuşulan bir ülkede belirli bir dönem (genelde iki yıl) akademik çalışma yapmış  olanlar. Öğrenciler kabul gereklilikleri için doğrudan başvuracakları kurumla irtibata geçmelidirler.

TOEFL Sonucunu Nereler Kabul Eder?

110 ülkedeki 6000’den fazla yüksekokul, üniversite ve lisanslama acentaları TOEFL  sonucunu kabul etmektedir. İnternet Üzerinden Sınav Nasıldır? Sınav 4 bölümden oluşur ve yaklaşık dört saat sürer.

Bölüm Zaman Soru Sayısı
Okuma 60-100 dakika 36-70
Dinleme 60-90 dakika 34-51
Ara 10 dakika
Konuşma 20 dakika 6 konu
Yazma 50 dakika 2 konu

info@turkishstudent.com.tr

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.