TURKISH STUDENT - Yurtdışı Eğitim Rehberiniz
HomeGüncel MakalelerDijital Pazarlama Master Eğitimi
Dijital Pazarlama Master Eğitimi

Dijital Pazarlama Master Eğitimi

Nasıl adlandırırsanız adlandırın, online pazarlama, dijital pazarlama, e-pazarlama, internette pazarlama, bu eğitim programı çok sayıda temeli kapsar ve birçok farklı şekilde adlandırılsa da, günümüzde pazarlama konusunda çalışan herkes için en önemli sektörlerden biridir. Dijital Pazarlama Master Programı sizi hızla değişen ve büyüyen bu sektörde birçok heyecan verici pozisyon için hazırlar.

Neden Dijital Pazarlama Master Eğitimi Almalı?

İngiliz Internet Advertising Bureau’ya (İnternet Reklamcılığı Bürosu), yalnızca Birleşik Krallık’taki dijital reklamcılık sektörü 5,4 milyar GBP (8,3 milyar USD) değerindedir. Bu bir sene önceki rakamlara göre %12,5 artış anlamına gelmektedir.

EConsultancy (Birleşik Krallık kökenli) raporuna göre, ankete katılan şirketler toplam pazarlama bütçelerinin %35’ini dijital kanallarda kullanmaktadır. Bu şirketlerin neredeyse üçte biri toplam bütçelerinin yarısından fazlasını dijital kanallara için kullanmaktadır. Bu şirketlerin yarısı, 2013 yılında dijital pazarlama ekipleri için daha fazla insan işe almayı planlamaktaydı ve %71’i, dijital kanallar dışı harcamalarındaki %20’lik artışa karşılık, dijital kanaldaki harcamalarını artırmayı planlamaktaydı.

Dijital Pazarlama Master Programı’na başvurmak için neye ihtiyacınız var?

Pompeu Fabra University’nin Barcelona School of Management kurumunda Doğrudan ve Dijital Pazarlama Master Programı yöneticisi olan Josep-Maria Fàbregas, bu programa katılan öğrencilerin çoğunun işletme, pazarlama, reklamcılık veya halkla ilişkiler geçmişi olduğunu söylüyor.

Profesyonel deneyim göz önüne alındığında, sahip olunan geçmişler, bankacılık ve sigortadan seyahat ve turizme, moda ve medyadan sivil toplum kuruluşlarına değişiklik gösterir.

Dijital Pazarlama Master Programı’na başvuran adaylarda istenen ek nitelikler arasında, önemli pazarlama eğilimleri ve uygulamalarına aşinalık, dijital medya ve uygulamalarının önemi konusunda farkındalık ve yeni şeyler öğrenmeye hazır olma ve öğrenmeye devam etme gelir!

Dijital pazarlama eğilimleri

En önemli ve hızla gelişen dijital pazarlama eğilimleri arasında sosyal medya ve mobil teknoloji gelir. Bu kanallar, pazarlama dahil her tür iletişim için gittikçe çok daha önemli hale gelmektedir. 2012 yılında HubSpot tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre, ABD’deki medya kullanıcılarının %80’lik büyük bir bölümü markalarla Facebook aracılığıyla iletişim kurmayı tercih ettiklerini belirtirken, pazarlamacıların %42’si Facebook’un işleri için kritik derecede önem taşıdığını belirtmiştir.

Dünyada akıllı telefon kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. 2012 yılına ait KPCB İnternet Eğilimleri raporu, akıllı telefon aboneliklerinin her yıl %42’lik bir artış gösterdiğini ve Tayvan, Meksika, Arjantin, Türkiye, Çin ve ABD’de özellikle hızlı bir büyüme söz konusu olduğunu göstermiştir. Akıllı telefonların, mobil telefon aboneliklerinin yarısından fazlasını oluşturduğu ülkeler arasında Japonya (%65), Kore (%59), Kanada (%55) ve İsveç (%54) gelmektedir.

UPF’nin Doğrudan ve Dijital Pazarlama Master Programı yöneticisi Josep-Maria Fàbregas, dijital pazarlamacıların büyük miktarda verileri “eyleme geçirilebilir bilgi”ye dönüştürmeye çalışmasıyla “büyük veri”nin de diğer bir dijital pazarlama eğilimi olarak önem kazanmaya başladığını belirtiyor.

Dijital pazarlamacıların karşı karşıya olduğu zorluklar

Bu dijital pazarlama eğilimleri pazarlamacıları her şekilde zorlamaktadır. Geleneksel pazarlamanın yerine, online olarak yayınlanmak üzere cazip ve paylaşılabilir içerik üretmek anlamına gelen “içerik pazarlama”nın değeri yaygın kabul görmektedir. Avustralya’da pazarlamacılarla ilgili olarak yapılan bir araştırma %96’lık bir oranda içerik pazarlama yönteminin kullanıldığını, ancak yalnızca %29’unun bunu etkin bir biçimde yaptığına inandığını ortaya koydu.

Aynı şey e-postayla pazarlama için de söylenebilir. 2013 yılında yapılan Econsultancy/Adestra E-postayla Pazarlama Sektör Sayımı’na göre mail Marketing Industry Census 2013, dijital pazarlamacıların yaklaşık üçte ikisi e-postayla pazarlama kampanyalarını “yetersiz” olarak değerlendirirken yalnızca %4’ü “mükemmel” değerlendirmesinde bulundu.

Dijital pazarlamacılıkta etkinliği ölçmek, yatırım getirisini izlemek ve en iyi uygulamaları bulmak (gerçekleştirmek) çoğu şirket için birincil öncelik taşır ve buna yardımcı olmak üzere artan sayıda online raporlar ve araçlar ortaya çıkmaktadır.

Dijital pazarlama kariyerleri

Dijital pazarlama kariyerleri matematiksel analiz ve veri madenciliğinden, sosyal medyada paylaşılan etkileşimli reklamların ya da inforgrafiklerin tasarım ve geliştirmesine kadar değişiklik gösterir. Ayrıca, spektrumun “büyük resim” yönünde bulunan, genel marka yönetimi, strateji e kaynak ayırma alanlarında da dijital pazarlama işleri mevcuttur.

Dijital pazarlama kariyerlerinin doğası şirketin büyüklüğüne de bağlı olabilir. UPF’de Doğrudan ve Dijital Pazarlama Master Programı’nın yöneticisi Josep-Maria Fàbregas’a göre “büyük şirketlerde işler genellikle ilişki pazarlaması, topluluk yönetimi, iletişim departmanları ve dijital kanal yönetimi alanlarında bulunuyor. Orta ve daha küçük ölçekli şirketlerde, genellikle dijital pazarlama alanının tamamının yönetimi için eleman alınıyor.”

Fàbregas ayrıca, “aslında, mezunlarımız genellikle bu şirketlerden biri için dijital pazarlama departmanını sıfırdan kurmak üzere işe alınıyor” diye belirtiyor.

Dijital pazarlama işlerini nerede aramalı?

Günümüzde gittikçe artan sayıdan işletme ve kuruluş kendi dijital pazarlama ekiplerini geliştirmek üzere yatırımlar yaptığından, her sektörden çok sayıda şirket dijital pazarlama pozisyonları sunmaktadır.

Bağımsız reklam ajansları da dijital pazarlama pozisyonları için listede ilk sıralarda yer almaktadır. Bunlar arasında doğrudan ve dijital pazarlama ajansları, medya ajansları, sosyal medya danışmanlık şirketleri, vb. gelmektedir.

Ayrıca, bazı girişimci dijital pazarlama mezunları bilgilerini kendi dijital pazarlama şirketlerini kurmak için kullanmaktadır. Yani, kendi girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan başka bir şey yapmanız gerekmeyebilir!

www.topuniversities.com

info@turkishstudent.com.tr

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.