TURKISH STUDENT - Yurtdışı Eğitim Rehberiniz
HomeÜlkelerPolonya'da EğitimPolonya Eğitim Sistemi
Polonya Eğitim Sistemi

Polonya Eğitim Sistemi

2007/2008 akademik yılından bu yana Polonya yüksek eğitim sistemi üç aşamaya bölünmüştür: Lisans (Licencjat, Inżynier), Master (Magister), ve Doktora (Doktor). Bu sistem; halen iki aşamalı (Master ve Doktora) sisteme dayalı olan Hukuk, Eczacılık, Veterinerlik, Tıp ve Dişçilik, bölümleri hariç tüm alanlarda geçerlidir.

Polonya Eğitim Sistemi

Verilen dereceler

Lisans (BA, Licencjat)
3 – 3,5 yıllık mesleki/teknik yüksekokul eğitiminin tamamlanması ile kazanılır

Bachelor (BSc, Inżynier)
3,5 – 4 yıllık teknik bilimler, tarım ve ekonomi alanlarında yüksekokul eğitiminin tamamlanması ile kazanılır.

Master (MA, MSc, Magister)
Eşdeğer dereceler: Sanat üzerine Master, Mühendislik üzerine Master, Mühendis Mimarlık üzerine Master, kalifiye hekim, diş cerrahı veya veteriner. 5 – 6 yıllık standart üniversite eğitimini takiben verilir. MSc ayrıca, yüksekokul diplomasına sahip öğrencilerin ek bir 2 – 2,5 yıllık master eğitimi sonucunda da kazanılabilir.

Doktora (PhD, Doktor)
Doktora sınavını geçen ve doktora tezlerini başarıyla savunan kişilere verilir. Bu akademik yeterliliği edinebilmek için öğrencinin master ya da eşdeğer bir dereceye sahip olması gereklidir.

Kayıt koşulları

Koşullar üniversitelerin kendi kararlarına bağlıdır ve seçilen üniversitenin web sayfasından kontrol edilmelidir. Genellikle bir başvuru doldurulması ve lise (ya da yüksekokul/üniversite) derslerinin transkripti ile İngilizce yeterliliği (genellikle TOEFL sonucu) belgesinin eklenmesi istenir. Bazı üniversiteler, web sayfalarında belirttikleri şekilde tavsiye mektupları, kişisel yazılar ve diğer belgeleri de istemektedir. Sanat okullarının yanında uygulamalı eğitim bölümleri ve birkaç farklı bölüm, yetenek sınavları da uygulayabilmektedir.

Kalite güvencesi

Polonya Devlet Akreditasyon Komitesi, Polonya yüksek öğrenim kurumlarında verilen eğitimin standartlarını gözlemlemek ve kontrol etmek ile yükümlüdür. Komite, diğer ülkelerdeki akreditasyon ofisleri ile işbirliği içinde çalışır. Ayrıntılı bilgi için: www.pka.edu.pl

Diplomaların saygınlığı

Diplomaların geçerliliği ile ilgili düzenlemeler ve Poloya ile diplomaların ortak tanınırlığı konusunda anlaşma imzalayan ülkelerin listesi, Akademik Saygınlık ve Uluslararası Değişim Bürosu web sayfasında bulunmaktadır (www.buwiwm.edu.pl).

Akademik yıl

Akademik yıl iki parçadan oluşmaktadır: güz dönemi (Ekim – Şubat ortası), ve bahar dönemi (Şubat ortası – Haziran). Her ikisi de sınav dönemi ile sona erer. Eğitim; dersler, sınıflar, seminerler, laboratuvar çalışmaları ve tartışma grupları ile verilmektedir.

Sınavlar

Bir dönemi başarıyla tamamlamak için öğrenciler tüm sınavlardan geçer not almalıdır. En genel geçer puanlama türü aşağıdaki şekildedir: çok iyi (5), iyi artı (4,5), iyi (4), geçer artı (3,5), geçer (3), kalır (2). Avrupa Kredi Transferi Sistemi kapsamında, verilen dersler için sınavlarda alınan nottan ayrı olarak belirli sayıda kredi tanımlanmaktadır.

Avrupa yüksek öğrenim alanında Polonya eğitim sistemi

Polonya, 29 diğer ülke ile birlikte, Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı’nı oluşturmayı hedefleyen Bologna Beyanatı’nı imzalamıştır. Polonya’daki yüksek öğrenim kurumları, ECTS’yi (Avrupa Kredi Transferi Sistemi) uygulamaya başlamıştır. Ayrıca bu kurumlar, okulların aktivite ve programlarına bağlı olarak SOCRATES/Erasmus gibi uluslararası öğrenci değişimlerine de katılmaktadır. Diploma Eki, tamamlanan eğitimin ve edinilen yeterliliğin uluslararası çapta tanınmasını sağlamaktadır.

KAYNAK: www.studyinpoland.pl

Tags

info@turkishstudent.com.tr

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.